Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 33 գիրք է գտնվել։


Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Հեղինակ` Ս. Առաքելյան
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է:

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի վերանայմանն առնչվող եզրակացությունների և առաջարկությունների մասին

Հեղինակ` Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Հրատարակող` Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Տարեթիվ` 2007
Գիրքը հասանելի է:

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 9. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Հեղինակ` Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Վերականգնվող էներգետիկան Հայաստանում` իրողությունը և հեռանկարները» գիտաժողովի նյութեր "Renewable Energy in Armenia- Reality and Perspectives" Conference Proceedings "Возобновляемая эенергетика в Армен

Հրատարակող` ԱՄՆ պետդեպարտամենտի միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ / ՄԱԶԾ / ԱՄՆ ՄԶԳ IREX / UNDP/ USAID
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

Познай природу родного края

Հեղինակ` Редакторы: С. Гуласарян, А. Саакян, С. Даниелян
Հրատարակող` Экологическая выживаемость НПО
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Ազգային զեկույց շրջակա միջավայրի վիճակը Հայաստանում 2002 թվականին

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան (խմբ.)
Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն» ՊԿ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ազգային լրացում Հայաստան. էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործման դպրոցական ծրագիր

Հեղինակ` Հ. Սարգսյան
Հրատարակող` «Տապան» Էկո-ակումբ» ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Անտառը և նրա նշանակությունը Հայաստանի լեռնային պայմաններում Forests and Their Significance for Mountainous Armenia

Հեղինակ` Վ. Գաբրիելյան, Ա. Նալբանդյան, Ն. Դարբինյան V. Gabrielyan, A. Nalbandyan, N. Darbinyan
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բարդ որոշումներ՝ դժվարին երկընտրանքներ էներգետիկ ոլորտում

Հեղինակ` Ա. Բալաբանյան, Ա. Կոչնակյան, Գ. Սարգսյան, Դ. Հենքինսոն, Լ. Պիերս
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Գեղարքունիքի մարզ. ճանաչողական ուղեցույց

Հեղինակ` Ա. Ոսկանյան
Հրատարակող` «Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ, ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր»
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: