Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 16 գիրք է գտնվել։


Մետաֆիզիկային Տրամաբանական Հիմքը

Հեղինակ` Մայքլ Դամեթ
Հրատարակող` Բաց հասարակություն ինստիտուտ
Տարեթիվ` 2008
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀՌԾ մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգի հայեցակարգ

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀՌԾ վերանայման գործընթաց. արդյունքներ, ազդակներ, առաջընթացի միտումներ

Հեղինակ` ԱՀՌԾ աշխատանքային խումբ
Հրատարակող` ԱՀՌԾ աշխատանքային խումբ, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի իրականացման առաջընթացի հաշվետվություն (2004թ. - 2005թ. I կիսամյակ)

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչություն, «Տնտեսական բարեփոխումների տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Եվրոմիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում

Հրատարակող` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է:

Ի՞նչ է հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը

Հեղինակ` Բ. Ավագյան (խմբ.)
Հրատարակող` ՀՀ Կառավարություն, Հակակոռուպցիոն Ռազմավարության Ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան առանց պատրանքների

Հրատարակող` Սիվիլիթաս Հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր

Հեղինակ` Ս. Բալոյան (խմբ.)
Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի զարգացման ուրվագծեր

Հրատարակող` Գերագույն խորհուրդ -պատգամավորական ակումբ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության «ՌԻՈ+10» գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ազգային զեկույց РА Национальный Доклад по Оценочному Процессу "РИО+10" RA National Report on "RIO+10" Assessment Process

Հրատարակող` ՀՀ հանրության ոչ կառավարական և գիտական հատված Неправительственный и научный сектор РА The Academic and Non-Gov
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: