Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 118 գիրք է գտնվել։


Արագածոտն Մարզի Հասարակական Կազմակերպությունների Տեղեկատու

Հեղինակ` Աշտարակի տարածաշրջանի կանանց ասոցիացիա
Հրատարակող` «Գևորգ-Հրայր» ՍՊԸ
Տարեթիվ` 2003
Գիրքը հասանելի է:

Կառավարման դասընթացների ձեռնարկ

Հրատարակող` Council of Europe
Տարեթիվ` 2003
Գիրքը հասանելի է:

2011 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ - Հայաստան, 15-րդ խմբագրություն

Հրատարակող` Քաղաքացիական զարգացում և համագործակցություն հիմնադրամ (CDPF)
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Դատաքննչական մարգարիտներ»

Հեղինակ` Պ. Սերոբյան
Տարեթիվ` 1996
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Դեպի Հայաստանի կայուն զարգացում» հատոր 2. անցումային տնտեսությամբ երկրների փորձը և հիմնախնդիրները "К Устойчивому Развитию Армении" Том 2. опыт и проблемы стран с переходной экономикой

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան, Լ. Վալեսյան (գլխ. խմբ.) К. Даниелян, Л. Валесян (Гл. Ред.ы)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրական ֆակուլտետ Ассоциация "За Устойчивое Человоческое Развитие", Географичвский факультет Ереванского государственного университета
Տարեթիվ` 1999
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Իմացիր և գործիր»

Հեղինակ` Ս. Պողոսյան
Հրատարակող` «Միլենիում» Կրթական հետազոտական Ասոցիացիա, «Իմացիր և գործիր» ծրագիր
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Ինքնակառավարման մարմիններ և քաղաքացիներ» 1. համագործակցության իրավական հիմքերը

Հեղինակ` Ա. Սաքունց, Ժ. Ղազարյան, Ն. Բուլղադարյան, Է. Խաչատրյան
Հրատարակող` «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Ինքնակառավարման մարմիններ և քաղաքացիներ» 2. համագործակցության իրավական հիմքերը

Հեղինակ` Ա. Սաքունց, Ժ. Ղազարյան, Ն. Բուլղադարյան, Է. Խաչատրյան
Հրատարակող` «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Ինքնակառավարման մարմիններ և քաղաքացիներ» 3. համագործակցության իրավական հիմքերը

Հեղինակ` Ա. Սաքունց, Ժ. Ղազարյան, Ն. Բուլղադարյան, Է. Խաչատրյան
Հրատարակող` «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Կրոն և հասարակություն» հանդես # 4, 2008 օգոստոս

Հեղինակ` Լ. Աբրահամյան, Ս. Դանիելյան, Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Ջալոյան, Ա. Սարգսյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» կենտրոն, ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: