Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 6 գիրք է գտնվել։


Անահիտ Բախշյան. հաշվետու եմ

Հեղինակ` Ա. Բաշխյան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ծաղրանկարներ

Հեղինակ` Ա. Օհանյան (նկարների հեղինակ), Ա. Սաքունց (խմբ.)
Հրատարակող` «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը. անցումային փուլից դեպի համախմբում: Հանրային քաղաքականության գործողությունների համառոտագիր

Հեղինակ` Լ. Հակոբյան, Մ. Թադևոսյան, Ա. Սարդար, Ա. Ստեփանյան
Հրատարակող` «CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս (ՔՀԻ)» նախագիծ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքականության ձևավորման գործընթացում, նյութերի ժողովածու, 13-15 ապրիլ, 2007, Երևան, Հայաստան

Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության» ծրագիր
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ՀԿ-ների դերը հանրային քաղաքականության ձևավորման գործընթացում. համաժողով 2007

Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր»
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքական բանավեճերի կազմակերպումը Հայաստանում

Հրատարակող` Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն (IFES), Հայաստանյան գրասեյակ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: