Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 57 գիրք է գտնվել։


«Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հասարակական միավորումների դիտորդական առաքելության խրախուսումը որպես հակակոռուպցիոն միջոցառում-զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացրած սոցիոլոգիական հարցման առաջին փուլի տվյալների վերլուծություն. Զեկույց

Հրատարակող` «Հայ պետական ծառայողների միություն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Անվտանգության ոլորտի խորհրդարանական վերահսկողություն. սկզբունքներ, լծակներ և գործունեություն: Խորհրդարանականների ձեռնարկ No. 5 - 2003

Հեղինակ` Հ. Բորն, Թարգմանիչ՝ Ա. Բարխուդարյան
Հրատարակող` Պաշտպանության ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոն
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Բարդ որոշումներ՝ դժվարին երկընտրանքներ էներգետիկ ոլորտում

Հեղինակ` Ա. Բալաբանյան, Ա. Կոչնակյան, Գ. Սարգսյան, Դ. Հենքինսոն, Լ. Պիերս
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ծրագրերի իրագործումը Երևանում։ Զեկույց

Հեղինակ` Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ
Հրատարակող` Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա, Հանրային կառավարում
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Ետխորհրդային Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդագրական մարտահրավերները

Հեղինակ` Ռ. Եգանյան, Կ. Կույումջյան
Հրատարակող` Երաշխավորված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Զարգացման պլանավորման և բյուջետավարման համակարգեր. ներկան և ապագայի տեսլականը

Հեղինակ` Մ. Թումասյան, Ս. Մուրադյան
Հրատարակող` «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ընտրությունների մասին

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը հանրային մոնիթորինգի և շահերի պաշտպանության մեջ. մասնակցի ձեռնարկ

Հրատարակող` Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (CDPF)
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

Ի՞նչ է պետք իմանալ հեռախոսակապով տեղեկատվության տրամադրման, փոստային առաքման, ինչպես նաև էլեկտրոնային կապի միջոցով հարցում կատարելու վերաբերյալ: # 1

Հրատարակող` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կոռուպցիան և մարդու իրավունքները. կապի հաստատումը

Հեղինակ` մարդու իրավունքների քաղաքականության միջազգային խորհուրդ / Լ. Զիլֆուղարյան (թարգմանիչ), Գ. Կնյազյան (խմբ.) Ա. Թովմասյան (տեխ. խմբ.)
Հրատարակող` ԱՄՆ ՄԶԳ հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագիր, Հայաստան
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Գիրքը հասանելի է: