Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 32 գիրք է գտնվել։


«Դիտորդ» տեղեկագիր # 10 (48). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Հեղինակ` Ա. Իշխանյան, Ս. Պետրոսյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Протокол о Регистрах Выбросов и Переноса загрязнителей: Конвенция о доступе к информации, участию общесвенности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Աղտոտիչների արտա

Հրատարակող` Министерство Природоахраны Республики Армении ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն. ուղեցույց գործարարների համար

Հեղինակ` Ա. Դարբինյան, Յ. Նաքվի, Ա. Ղազարյան, Ա. Մելիքջանյան, Ա. Բաբայան
Հրատարակող` ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ / ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն / Առևտրային քաղաքականության և իրավունքի կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բնապահպանական համաձայնագրեր, օրենքներ, ծրագրեր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, Օրհուս կենտրոն, ԵՄ ՏԱՍԻՍ-ի «Բնապահպանական տեղեկատվություն, կրթություն և հասարակության իրազեկում» ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Եվրոպայի խորհուրդը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը

Հրատարակող` Մարդու իրավունքների գլխավոր տնօրինություն, Եվրոպայի խորհուրդ
Տարեթիվ` 2003
Տեսակ` բրոշյուր
Գիրքը հասանելի է:

Երկրի հրովարտակ The Earth Charter Хартия Земли

Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» Ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Տարեթիվ` 2000
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում (երկրորդ՝ լրացված հրատարակություն)

Հեղինակ` Մ. Հարությունյան (խմբ.)
Հրատարակող` Երևանի մամուլի ակումբ
Տարեթիվ` 2003
Գիրքը հասանելի է:

Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից. Վերլուծություն

Հեղինակ` Դ. Հակոբյան, Ա. Ղամբարյան, Տ. Սերոբյան
Հրատարակող` ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Հայաստան
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի գնահատման մեթոդաբանության զեկույց

Հրատարակող` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության իրավական նախաձեռնություն Կենտրոնական Եվրոպայի և Եվրասիայի համար (ABA CEELI)
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կոնվենցիա երեխաների իրավունքների մասին

Հրատարակող` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2002
Գիրքը հասանելի է: