Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 1 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: