Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 56 գիրք է գտնվել։


Մետաֆիզիկային Տրամաբանական Հիմքը

Հեղինակ` Մայքլ Դամեթ
Հրատարակող` Բաց հասարակություն ինստիտուտ
Տարեթիվ` 2008
Գիրքը հասանելի է:

«Դեպի Հայաստանի կայուն զարգացում» հատոր 2. անցումային տնտեսությամբ երկրների փորձը և հիմնախնդիրները "К Устойчивому Развитию Армении" Том 2. опыт и проблемы стран с переходной экономикой

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան, Լ. Վալեսյան (գլխ. խմբ.) К. Даниелян, Л. Валесян (Гл. Ред.ы)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրական ֆակուլտետ Ассоциация "За Устойчивое Человоческое Развитие", Географичвский факультет Ереванского государственного университета
Տարեթիվ` 1999
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«ԵՄ - Հայաստան գործողությունների ծրագիր» իրականացման գնահատում՝ բնապահպանություն և զարգացում Assessment of the Europe-Armenia Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development Оценка имплементации "Плана Деийствий ЕС-

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան (խմբ.) K. Danielyan (ed.) К Даниелян (ред.:)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Экологический бюллетень Но. 3. Материалы Семинара "Деятельность экологических НПО Армении" Ереван, 2003 г. շրջակա միջավայրին առնչվող տեղեկագիր No. 3 «Հայաստանի բնապահպանական ՀԿ-ների գործունեությունը. Հիմնախնդիրներ և նվաճումնե

Հեղինակ` К Даниелян (гл. ред.:) Կ. Դանիելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Эколохический бюллетень Но. 4. Материалы 5-й Министерской конференции "Окружающая среда для Европы" Киев, 22-26 мая, 2003 г. И Национального Семинара "Генетически Модифицированниые Организмы и Продукты, Проблемы и Риски " Ереван, 10 Ноября 2003 г.

Հեղինակ` К Даниелян (гл. ред.:) Կ. Դանիելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Աղետիկը և վտանգավոր մասնիկները: Մանկական ուսուցողական բանաստեղծություն

Հեղինակ` Հ. Մաթևոսյան
Հրատարակող` Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն
Տարեթիվ` 2002
Գիրքը հասանելի է:

Աղքատների ձայնը

Հեղինակ` Ա. Մուխերջի
Հրատարակող` ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ապագայի ուրվանկարներ Sketches about the Future Наброски о будущем

Հրատարակող` «Հայաստան 2020» ծրագիր, Հասարակական նախաձեռնություն, "Armenia 2020" Non-governmental Initiative "Армения 2020" общественная инициатива
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Առողջ դատողություններ բարեկեցության ապահովման մասին. քաղաքացու ուղեցույց

Հեղինակ` Մ. Սվաենսփուլ (հեղ.), Վ. Կարապետյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Գիրքը հասանելի է:

Առողջապահության Պարզեցված Բյուջե

Հրատարակող` «Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2014
Ոլորտ(ներ)` Էկոնոմիկա և ֆինանսներ
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: