Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 2 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պաշտպանվող տարածքների համակարգի ներկա վիճակը

Հեղինակ` Արմեն Գևորգյան, Արամ Աղասյան
Հրատարակող` Հայաստանի ազգային գրասենյակ
Տարեթիվ` 2000
Գիրքը հասանելի է:

Մենք ենք բնությունը

Հեղինակ` Հրանտ Այվազյան, Քրիստինե Ղևոնդյան
Հրատարակող` Լոռու Զարգացման Կենտրոն ՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է: