Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 74 գիրք է գտնվել։


100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին

Հեղինակ` Է. Ղազարյան
Հրատարակող` Գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Իմացիր և գործիր»

Հեղինակ` Ս. Պողոսյան
Հրատարակող` «Միլենիում» Կրթական հետազոտական Ասոցիացիա, «Իմացիր և գործիր» ծրագիր
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» գրքույկ

Հեղինակ` «Քաղաքացի դիտորդ» հասարակական նախաձեռնություն
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

«Համայնքային գնահատման քարտեր» մեթոդաբանություն. ձեռնարկ

Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Համայնքային գնահատման քարտեր» մեթոդաբանություն. ձեռնարկ (համառոտագիր)

Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը. հարցեր և պատասխաններ: ձեռնարկ համայնքի բնակիչների համար

Հրատարակող` «Ընտրական համակարգի միձազգային հաստատություն» (IFES)
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Протокол о Регистрах Выбросов и Переноса загрязнителей: Конвенция о доступе к информации, участию общесвенности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Աղտոտիչների արտա

Հրատարակող` Министерство Природоахраны Республики Армении ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀԿ սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների մասին համաձայնագիր

Հրատարակող` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Տարեթիվ` 2005
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀՌԾ ազդեցության գնահատում 2005. կրթության իրավիճակը հասարակական ընկալումներում

Հեղինակ` Ս. Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ / Օքաֆամ ՄԲ Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Ամբողջականության հիմունքները քաղաքացիական ծառայության համակարգում. Ուղեցույց

Հրատարակող` Հայաստանի պետական ծառայողների միություն
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: