Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 16 գիրք է գտնվել։


«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք. Հոդվածային մեկնաբանություններ

Հեղինակ` Մ. Խաչատրյան, Ա. Եղոյան
Հրատարակող` «Սպառողների շահերի պաշտպանության միություն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀԿ գյուղատնտեսության մասին համաձայնագիր

Հրատարակող` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Տարեթիվ` 2005
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀԿ սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների մասին համաձայնագիր

Հրատարակող` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Տարեթիվ` 2005
Գիրքը հասանելի է:

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) մաքսային արժեքի որոշման համաձայնագրի 4-րդ բաժնի դրույթները

Հրատարակող` ՀՀ ԿԱ Մաքսային պետական կոմիտե / ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն. ուղեցույց գործարարների համար

Հեղինակ` Ա. Դարբինյան, Յ. Նաքվի, Ա. Ղազարյան, Ա. Մելիքջանյան, Ա. Բաբայան
Հրատարակող` ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ / ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն / Առևտրային քաղաքականության և իրավունքի կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բարեփոխումները և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի մաքսային համակարգում

Հրատարակող` «Օտարերկրյա ներդրումների և համագործակցության ասոցիացիա»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Հեղինակ` Ա. Ղազինյան, Վ. Մարտիրոսյան
Հրատարակող` Եվրոպական միության «երևանի պետական համալսարանում ևրոպական Իրավունքի և Ինտեգրման կենտրոն» ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Հրատարակող` Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համագործակցությամբ հանրային ծառայությունների բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մասնավոր ձեռնարկությունները սպասարկող հանրային ծառայությունների մասին ձեռներեցների կարծիքի սոցիոլոգիական հետազոտության հաշվետվո

Հրատարակող` «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» ՀԿ
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: