Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 1 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային իրավահարաբերությունները կարգավորող հիմնական իրավական ակտի` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի առանձին դրույթների վերլուծությունը և դրանց բարեփոխմանն ուղղված առաջարկներ

Հեղինակ` Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
Հրատարակող` Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` աշխատանքային օրենսգիրք
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: