Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 12 գիրք է գտնվել։


«Հայաստանի անելիքները ռուս-վրացական պատերազմի և դրա հետևանքների լույսի նորքո» սեմինարի նյութեր "Armenia's Policies in the Light of the Russian-Georgian War and Its Consequences" Workshop materials

Հրատարակող` Եվրազիա Համագործակցության հիմնադրամ, Հայաստան Europerasia Partnership Foundation Armenia
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 16

Հեղինակ` Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ադրբեջանն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի. ագրեսիայի իրավաքաղաքական հետևանքները և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարների վրա

Հեղինակ` Մ. Աղաջանյան, Է. Ասատրյան, Ս. Մինասյան
Հրատարակող` «Որակի համընդհանուր ղեկավարման աջակցության» ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում. միջմասնագիտական հետազոտություն

Հեղինակ` Ա. Ղազինյան (խմբ.)
Հրատարակող` Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան 2011. առանց պատրանքների

Հրատարակող` Սիվիլիթաս հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան-Ադրբեջան 2005-2008 թթ.. կարծիքներ գլխավորի մասին Армения-Азербайджан 2005-2008 гг.: Мнения о главном

Հեղինակ` Լ. Բաղդասարյան, Л. Багдасарян
Հրատարակող` «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոն Исследовательский центр "Регион"
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհում Armenia in a Transforming World Армения в Преобразовывающемся мире

Հեղինակ` Գ. Լալայան, Ս. Սաֆարյան (խմբ.) G. Lalayan, S. safaryan (eds.)
Հրատարակող` Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոն Armenian Center for National and International Studies Армянский Центр Стратегических и Национальных Исследований
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2004թ. նոյեմբեր

Հրատարակող` ԹԻՀԿ/ Վրաստանի երիտասարդ տնտեսագետների ընկերակցություն / Ադրբեջանի գործարարների զարգացման հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2005թ. մարտ

Հրատարակող` ԹԻՀԿ / Վրաստանի երիտասարդ տնտեսագետների ընկերակցություն / Ադրբեջանի գործարարների զարգացման հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկատվության ազատությունը հարավկովկասյան երկրներում. Ձեռնարկ

Հրատարակող` ԹԻՀԿ / ԹԻ Ադրբեջան / ԹԻ Վրաստան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է: