Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 42 գիրք է գտնվել։


«Դեպի Հայաստանի կայուն զարգացում» հատոր 2. անցումային տնտեսությամբ երկրների փորձը և հիմնախնդիրները "К Устойчивому Развитию Армении" Том 2. опыт и проблемы стран с переходной экономикой

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան, Լ. Վալեսյան (գլխ. խմբ.) К. Даниелян, Л. Валесян (Гл. Ред.ы)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրական ֆակուլտետ Ассоциация "За Устойчивое Человоческое Развитие", Географичвский факультет Ереванского государственного университета
Տարեթիվ` 1999
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Վերականգնվող էներգետիկան Հայաստանում` իրողությունը և հեռանկարները» գիտաժողովի նյութեր "Renewable Energy in Armenia- Reality and Perspectives" Conference Proceedings "Возобновляемая эенергетика в Армен

Հրատարակող` ԱՄՆ պետդեպարտամենտի միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ / ՄԱԶԾ / ԱՄՆ ՄԶԳ IREX / UNDP/ USAID
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 30

Հեղինակ` Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 31

Հեղինակ` Ա. Գալֆայան (գլխ. Խմբ.)
Հրատարակող` «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ »(ՄԻԺԻ) ՀԿ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Познай природу родного края

Հեղինակ` Редакторы: С. Гуласарян, А. Саакян, С. Даниелян
Հրատարակող` Экологическая выживаемость НПО
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Ազգային լրացում Հայաստան. էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործման դպրոցական ծրագիր

Հեղինակ` Հ. Սարգսյան
Հրատարակող` «Տապան» Էկո-ակումբ» ՀԿ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ականների ազդեցության հետազոտություն. Հայասատանի Հանրապետություն

Հեղինակ` Ա. Գրիգորյան, Ք. Բարսեղյան, Չ. Քոնլի, Ա. Բենինի
Հրատարակող` Միավորված Ազգերի հակաականային միջոցառումների ծառայություն, ՄԱԶԾ մարդասիրական ականազերծման ծրագիր, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀԿ սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների մասին համաձայնագիր

Հրատարակող` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Տարեթիվ` 2005
Գիրքը հասանելի է:

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների իրավական ակտերի ժողովածու (օրենքներ, կառավարության որոշումներ, կարգեր, տեսական և համեմատական վերլուծություններ)

Հեղինակ` Է. Գրիգորյան
Հրատարակող` «Բնապահպան իրավաբանների և տնտեսագետների երիտասարդ ասոցիացիա» ՀԿ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Գյումրի քաղաքի բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծման ռազմավարական պլան 2006-2010 թթ.: «Գյումրի համայնքում քաղաքացիական մասնակցության և հասարակական վերահսկողության մեխանիզմների կենսագործումը բնապահպանության ոլորտում» ծրագիր

Հրատարակող` «Բիոսոֆիա» առողջապահության, բնապահպանության և գյուղատնտեսության զարգացման կենտրոն» ՀԿ / Գյումրու «ԽորանԱրդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: