Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 70 գիրք է գտնվել։


◀◀ 4 5 6 7

Տեղեկագիր Հայաստանի շինարարների թիվ 11 (135) 2008

Հեղինակ` Վ. Կիրակոսյան (խմբ.)
Հրատարակող` Հայաստանի շինարարների միության «ՆԻԴԻԴ-ՇԱՐ» ՍՊԸ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկանք 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին

Հեղինակ` Ա. Իսկոյան, Ն. Հովհաննիսյան, Լ. Հարությունյան
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն, ԵՄ ՏԱՍԻՍ-ի «Բնապահպանական տեղեկատվություն, կրթություն և հասարակության իրազեկում» ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդ. կարծիքների ժողովածու

Հեղինակ` Shushan Doydoyan, Ara Ghazaryan
Հրատարակող` ԵԱՀԿ (Եվրոպայում Անվտանգության և Համագործակցության Կազմակերպություն) Հայաստանյան գրասենյակ / Հասարակության հետ կապերի Հայաստանյան ասոցացիա (APRA)
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` Քաղաքականություն և կառավարում
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկատվական փաթեթ՝ թունաքիմիկատներ, կայուն կառավարում և այլընտրանքներ

Հրատարակող` «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր

Հեղինակ` Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Արզումանյան, Գ. Գաբրիելյան, Հ. Ղազարյան, Դ. Սահակյան, Է. Ղուկասյան, Է. Բաբայան
Հրատարակող` ՀՀ Քաջարանի քաղաքապետարան
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր (Համաոտագիր)

Հեղինակ` Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Արզումանյան, Գ. Գաբրիելյան, Հ. Ղազարյան, Դ. Սահակյան, Է. Ղուկասյան, Է. Բաբայան
Հրատարակող` ՀՀ Քաջարանի քաղաքապետարան
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների կիրառումը Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի երկրներում. Ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար Экологическая демократия: 12 примеров практических действий. Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузи

Հեղինակ` Ե, Վելիգոշ, Ե. Պոմետուն С. Исаев, Г. Мамедова, А. Искоян, И. Зарафьян, И. Сухий, Е. Гончарева, С. Глазштейн, Л. Тоду, Г. Гахеладзе, П. Замфир, В. Спиней, Б. Васильковский, М. Ганюшкина
Հրատարակող` «Ռոյալ Հասկոնինգ» ընկերություն / Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի համար Տարածաշրջանային Բնապահպանական Կենտրեն "Рояль Хасконинг" / РЕЦ для стран Центральной и Восточной Европы
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Water: The Saga of Water on Earth

Հեղինակ` Deniz Ozrok
Հրատարակող` WWF-Turkey
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
This book addressed the water cycle, water and mankind, the disrupted water cycle, and water crisis.
Գիրքը հասանելի է:

Ապրելու Իրավունք Right to Live

Հեղինակ` Տ. Պասկևիչյան, Լ. Սայադյան (խմբ.) T. Paskevichyan, L. Sayadyan (eds.)
Հրատարակող` «Հետաքննող լրագրողների» ՀԿ "Investigative journalists" NGO
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկատվության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին համաձայնագիր Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making a

Հրատարակող` ԿԲՀԿՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN СКПНПО (Сеть Кавказских Природаохранных НПО)
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Էկոլոգիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:
◀◀ 4 5 6 7