Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 118 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի ՀԿ սեկտորի գնահատում. Համեմատական հետազոտություն

Հեղինակ` Ռ. Ն. Բլու, Յ. Գ. Ղազարյան
Հրատարակող` «Համաշխարհային ուսուցում՝ հանուն միջազգային զարգացման» ՀԿ Հայաստան
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի սպառողի հանրագիտարան

Հեղինակ` Ա. Եղոյան
Հրատարակող` «Սպառողների շահերի պաշտպանության միություն» ՀԿ
Տարեթիվ` 1998
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը. անցումային փուլից դեպի համախմբում: Հանրային քաղաքականության գործողությունների համառոտագիր

Հեղինակ` Լ. Հակոբյան, Մ. Թադևոսյան, Ա. Սարդար, Ա. Ստեփանյան
Հրատարակող` «CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս (ՔՀԻ)» նախագիծ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը. անցումային փուլից դեպի համախմբում: Վերլուծական զեկույց

Հեղինակ` Լ. Հակոբյան, Մ. Թադևոսյան, Ա. Սարդար, Ա. Ստեփանյան
Հրատարակող` «CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս (ՔՀԻ)» նախագիծ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանյան համայնքն այսօր. մասնակցային զարգացման վճռորոշ գործոններն ու խնդիրները (սեմինարի նյութեր)

Հեղինակ` Ռ. Ֆորստեր, Վ. Սարգսյան, Ու. Բ. Պեիերսեն, Գ. Թադևոսյան
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների մոնիտորինգ. զեկույց 2007-2008

Հրատարակող` Երևանի մամուլի ակումբ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների մոնիտորինգ. զեկույց 2009-2010

Հրատարակող` Երևանի մամուլի ակումբ / «Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնության
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հանդես «Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր» ծրագիր 2010-2012

Հրատարակող` Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ (ՋՀՀ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքականության ձևավորման գործընթացում, նյութերի ժողովածու, 13-15 ապրիլ, 2007, Երևան, Հայաստան

Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության» ծրագիր
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հասարակական կազմակերպությունների մասին, կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքները

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: