Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 57 գիրք է գտնվել։


◀◀ 3 4 5 6

Քաղաքացիական հասարակության հզորացում և համագործակցություն պետական կառույցների հետ. խորհրդատվական փաստաթուղթ, նախագիծ

Հեղինակ` Է. Լորենցո Օչոա
Հրատարակող` ԵՄ Խորհրդատվական խումբ Հայաստանի Հանրապետություն
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների կանոնակարգ

Հրատարակող` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների կանոնակարգ

Հրատարակող` ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների կանոնակարգ

Հրատարակող` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Օրենսդրական գործընթացը ՀՀ Ազգային ժողովում. ներածական սեմինար: մասնակցի ձեռնարկ

Հրատարակող` Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (CDPF)
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

Օրենսդրական գործընթացը ՀՀ կառավարությունում. ներածական սեմինար: մասնակցի ձեռնարկ

Հրատարակող` Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (CDPF)
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիների գնահատականը կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն: Համառոտ զեկույց Citizens' Assessment of the Services

Հրատարակող` ՀՀՈԲԾ PricewaterhouseCoopers LLP
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:
◀◀ 3 4 5 6