Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 48 գիրք է գտնվել։


◀◀ 2 3 4 5

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2004-2006 թթ.), Գիրք 2 Local Self-Government reforms in Armenia (2004-2006) Book 2

Հեղինակ` Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Հրատարակող` Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 3 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 3

Հեղինակ` Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Հրատարակող` Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 4 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 4

Հեղինակ` Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Հրատարակող` Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում Local Self-Government in the RA

Հեղինակ` Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Հրատարակող` Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ) Գիրք 5 Local Self-Government in the RA (2011) Book 5

Հեղինակ` Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Հրատարակող` Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Бизнес и благотворительность

Հրատարակող` Информационно-аналитический "Центр Филантропии", НПО, Киев
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Էկոնոմիկա և ֆինանսներ
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Обзор реформ в Армении в свере жилья и градостроительства в 1989-95 годах

Հեղինակ` С. Анлян, И. Ванян
Հրատարակող` Перевод Амалии Костанян
Տարեթիվ` 1995
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Предотвращение Коррупции в Бюджетном Процессе

Հեղինակ` Д.О. Торхова (ред.)
Հրատարակող` Сантк-Петербурский гуманитарно-политологический центр "Стратегия"
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:
◀◀ 2 3 4 5