Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 43 գիրք է գտնվել։


The Anti-Corruption Catalyst: Realizing the MDGs by 2015

Հրատարակող` TI Secretariat
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can be Done about It?

Հեղինակ` P. Callier
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

The World Bank Technical Paper No. 490: The City Poverty Assessment. A Primer

Հեղինակ` J. Hentschel, R. Seshagiri
Հրատարակող` The World Bank
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

The World Bank Technical Paper No. 502: Attacking Extreme Poverty. Learning from the Experience of the International Movement ATD Fourth World

Հեղինակ` Ed.: Q. Wodon
Հրատարակող` The World Bank
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Voices of the Poor

Հեղինակ` Dr. A. Mukherjee
Հրատարակող` UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

World Bank Technical Paper No. 497Utility Pricing and the Poor: Lessons from Armenia

Հեղինակ` J.A. Lampietti, A. A. Kolb, S. Gulyani, V. Avenesyan
Հրատարակող` The World Bank
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

«Ազքատության Հաղթահարման Ռազմավարական Ծրագիր» . Պետական ֆինֆնասսները և աղքատության կրճատումը "Poverty Reduction Strategy Program": finances and Poverty Reduction

Հեղինակ` Լ. Բարխուդարյան L. Barkhudaryan
Հրատարակող` ՄԱԶԾ Մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՄԱԿԻ Լրատու # 14 «Էկոտուրիզմի միջազգային տարի» UN Bulletin # 14 "International Year of Ecotourism"

Հեղինակ` Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Հրատարակող` ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցւիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

ՄԱԿԻ Լրատու # 15 «Քաղցրահամ ջրի միջազգային տարի» UN Bulletin # 15 "International Year of Freshwater"

Հեղինակ` Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Հրատարակող` ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

ՄԱԿԻ Լրատու # 17 «Քաղցրահամ ջրի միջազգային տարի» UN Bulletin # 17 "International Year of Freshwater"

Հեղինակ` Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Հրատարակող` ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է: