Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 921 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) զեկույց 2016-2017թթ.

Հեղինակ` ԱՃԹՆ ԲՇԽ
Հրատարակող` ԱՃԹՆ ԲՇԽ, EY
Տարեթիվ` 2018
Ոլորտ(ներ)` հանքարդյունաբերություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք Statistical Yearbook of Armenia Статистический Ежегодник Армении

Հրատարակող` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն National Statistical Service of RA
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ ազգային ժողովի ընտրություններ. ուղեցույց փաստաբանների համար

Հեղինակ` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության CEELI Inc.-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն
Հրատարակող` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության CEELI Inc.-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն
Տարեթիվ` 2018
Ոլորտ(ներ)` ընտրություններ
Տեսակ` գիրք
Ուղեցույցը, որը մշակել է փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Դավիթ Ռազմիկի
Հունանյանը, նախատեսված է փաստաբանների համար և
կոչված է օժանդակել վերջիններիս՝ ՀՀ ազգային ժողովի 2018թ.-ի արտահերթ ընտրությունների կապակցությամբ ընտրական իրավունքի բնագավառում ծառայություններ մատուցելիս: Ուղեցույցը նպատակաուղղված է նաև բարձրացնելու մարդու իրավունքների և իրավապաշտպան մեխանիզմների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակը։ Նկատի ունենալով, որ փաստաբանի աջակցությանը կարող են
դիմել տարբեր իրավունքի սուբյեկտներ՝ սկսած ֆիզիկական
անձանցից (ընտրողներից) մինչև համապատասխան կուսակցություն՝ ուղեցույցը նախևառաջ պարզաբանում է այն իրավունքի սուբյեկտների շրջանակը, որոնք հնարավոր է՝
դիմեն փաստաբանի օգնությանը, ինչպես նաև՝ նրանցից
յուրաքանչյուրի իրավունքները՝ համապատասխան դիմումներ, բողոքներ ներկայացնելու վերաբերյալ:
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության հիմնախնդիրները

Հեղինակ` Ավետիք Մեջլումյան
Հրատարակող` Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ Հայաստան
Տարեթիվ` 2014
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներ

Հեղինակ` Ա. Ղազարյան, Հ. Տիգրանյան, Տ. Մատինյան
Հրատարակող` European Endowment for Democracy
Տարեթիվ` 2014
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հոդված 27. Արտահայտման ազատության իրավունքը հաղորդաշար «Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետագա քայլերը» ծրագիր: լրատվության հայ-թուրքական սահմանը

Հրատարակող` «Երկիր Մեդիա» Հեռուստաընկերություն
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. այն երկրներում, որոնք ենթարկվում են լուրջ երաշտի և / կամ անապատացման, հատկապես Աֆրիկայում

Հեղինակ` Ն. Խանջյան (թարգմ.)
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2000
Գիրքը հասանելի է:

Միջազգային լճերի և միջազգային ջրահոսքերի պահպանության և օգտագործման մասին 1992 թվականի կոնվենցիային կից ջրի և առողջության արձանագրություն

Հրատարակող` Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Եվրոպական գրասենյակ
Տարեթիվ` 1999
Գիրքը հասանելի է:

Պետական մարմինների շահերի բախման մոնիտորինգ

Հրատարակող` Eurasia Partnership Foundation
Տարեթիվ` 2014
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Ռազմավարական շրջակա միջավայրի գնահատման ոլորտում հզորությունների ստեղծումը Հայաստանում Capacity Building in Strategic Environmental Assessment in Armenia

Հրատարակող` Էկո-Գլոբ ՀԿ Eco-Globe NGO
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: