Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 408 գիրք է գտնվել։


Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի գնահատման մեթոդաբանության զեկույց

Հրատարակող` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության իրավական նախաձեռնություն Կենտրոնական Եվրոպայի և Եվրասիայի համար (ABA CEELI)
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կապիտալի ներգրավումը ֆինանսական շուկաներում

Հեղինակ` PriceWaterhouseCoopers LLP
Հրատարակող` "Karin-Hrat" Co. LtD
Տարեթիվ` 2008
Գիրքը հասանելի է:

Կարգապահական Քաղաքականության Հիմնախնդիրները ՀՀ Զինված Ուժերում

Հեղինակ` Ադելինա Դավթյան, Գուրգեն Մեջլումյան
Հրատարակող` USAID Office of Democracy and Governance, Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance,
Տարեթիվ` 2014
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Կոռուպցիայի կանխարգելումը և բարեվարքության ամրապնդումը ՀՀ կրթական համակարգում: Corruption prevention and strengthening of integrity in educational system of Armenia

Հեղինակ` Dr. Harutyun Aleksanyan
Հրատարակող` OSCE Office in Yerevan ԵԱՀԿ (Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն) Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2016
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Կրոնի ազատությունը Հայաստանում: ուսումնասիրություն

Հեղինակ` Մ. Երանոսյան, վ. Իշխանյան, Ա. Իշխանյան
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» Իրավապաշտպան ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի ԶԼՄ-ներում ՀՀ 2007 թ. խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանման դիտարկում Мониторинг Освещемия СМИ Армении Парламентских Выборов 2007 Monitoring the Armenian Media Coverage of Parliamentary Elections 2007

Հրատարակող` Երևանի մամուլի ակումբ Ереванский Пресс-Клуб Yerevan Press Club
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության «ՌԻՈ+10» գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ազգային զեկույց РА Национальный Доклад по Оценочному Процессу "РИО+10" RA National Report on "RIO+10" Assessment Process

Հրատարակող` ՀՀ հանրության ոչ կառավարական և գիտական հատված Неправительственный и научный сектор РА The Academic and Non-Gov
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետություն: Կլիմայի Փոփոխությունը և Գյուղատնտեսությունը

Հրատարակող` Կայուն Զարգացման Վարչություն
Տարեթիվ` 2012
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք Statistical Yearbook of Armenia Статистический Ежегодник Армении

Հրատարակող` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն National Statistical Service of RA
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում Տեղական Ինքնակառավարման Մարմինների Տեղեկատվայնացման և Տեղական Տեղեկատվական Հասարակության Զարգացման Քաղաքականությունը

Հրատարակող` «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: