Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 70 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանության համար հզորությունների գնահատում. զեկույց

Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում. աշխատանքային փաստաթուղթ

Հեղինակ` Ա. Գևորգյան
Հրատարակող` Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի կենսաբազմազանություն. Առաջին ազգային զեկույց

Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 1999
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության «ՌԻՈ+10» գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ազգային զեկույց РА Национальный Доклад по Оценочному Процессу "РИО+10" RA National Report on "RIO+10" Assessment Process

Հրատարակող` ՀՀ հանրության ոչ կառավարական և գիտական հատված Неправительственный и научный сектор РА The Academic and Non-Gov
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի վերլուծություն. եզրակացություններ և առաջարկություններ. աշխատանքային փաստաթուղթ

Հեղինակ` Շ. Մանն, Ա. Ղազարյան
Հրատարակող` Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) զեկույց 2016-2017թթ.

Հեղինակ` ԱՃԹՆ ԲՇԽ
Հրատարակող` ԱՃԹՆ ԲՇԽ, EY
Տարեթիվ` 2018
Ոլորտ(ներ)` հանքարդյունաբերություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի գործողությունների ծրագիր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 1999
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան

Հրատարակող` The World Bank: Energy and Extractives
Տարեթիվ` 2016
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հաշվետվություն. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանն առնչվող օրենսդրական հենքի ուսումնասիրման, վերլուծության և առաջարկությունների մշակման ծրագիր

Հեղինակ` Սարհատ Պետրոսյան
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր»
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ ազգային գնահատման զեկույց ՌԻՕ+10, Կայուն զարգացման համաշխարհային գագաթնաժողով, Յոհաննեսբուրգ., 2002

Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետություն
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: