Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Экологический бюллетень Но. 4

Հեղինակ` Ред.: К. Даниелян
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Անտառամերձ համայքների բնակչության գիտելիքը, վերեբերմունքը և ընկալումը (Հարցման արդյունքների վերլուծություն)

Հեղինակ` FLEG (First Law Enforcement & Governance)
Հրատարակող` Հայաստանի ազգային գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Հեղինակ` Ս. Առաքելյան
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է:

Արագածոտն Մարզի Հասարակական Կազմակերպությունների Տեղեկատու

Հեղինակ` Աշտարակի տարածաշրջանի կանանց ասոցիացիա
Հրատարակող` «Գևորգ-Հրայր» ՍՊԸ
Տարեթիվ` 2003
Գիրքը հասանելի է:

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի վերանայմանն առնչվող եզրակացությունների և առաջարկությունների մասին

Հեղինակ` Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Հրատարակող` Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Տարեթիվ` 2007
Գիրքը հասանելի է:

Ընտրական գործընթացների և ընտրական վարչարարության բարելավումը Հայաստանում

Հեղինակ` Դոկտոր Բեատա Մարտին-Ռոզումիլովիչ
Հրատարակող` ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ
Տարեթիվ` 2008
Գիրքը հասանելի է:

Կառավարման դասընթացների ձեռնարկ

Հրատարակող` Council of Europe
Տարեթիվ` 2003
Գիրքը հասանելի է:

Համայնքի բյուջետավարման ուղեցույց

Հեղինակ` USAID
Հրատարակող` Նոյյան տապան
Տարեթիվ` 2010
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույց

Հեղինակ` Ա. Պապյան, Դ. Հայրապետյան, Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` «Այ Փի Էս Սի»
Տարեթիվ` 2011
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պաշտպանվող տարածքների համակարգի ներկա վիճակը

Հեղինակ` Արմեն Գևորգյան, Արամ Աղասյան
Հրատարակող` Հայաստանի ազգային գրասենյակ
Տարեթիվ` 2000
Գիրքը հասանելի է: