Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 91 գիրք է գտնվել։


"Ditord" Bulletin # 1-2. Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia"» Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 11 (29). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` Editors` A. Ishkhanyan, A. HarutyUNyan,
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 2 (32). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Grigoryan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 2-4 (40-42). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Ishkhanyan, L. Manukyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 3 (33). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Grigoryan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 3-4. Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia"» Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 5 (43). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, L. Manukyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 5. Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia"» Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 7 (37). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Grigoryan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

Eastern Partnership Roadmap: Monitoring Report of the Multilateral Dimension Armenia 2012-13

Հրատարակող` Open Society Foundations - Armenia
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: