Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 945 գիրք է գտնվել։


Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ամփոփ ծրագիր, Հայաստանի աղքատության առանձնահատկությունները, հաղթահարման թիրախները և գերակայությունները

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Հեղինակ` Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ հանրության կարիքները և ակնկալիքները Հայաստանում։ Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ զեկույց

Հեղինակ` ԵՄ Արդարադատության մոնիթորինգ ծրագիր-Հայաստան
Հրատարակող` ԵՄ Արդարադատության մոնիթորինգ ծրագիր-Հայաստան
Տարեթիվ` 2017
Ոլորտ(ներ)` Արդարադատություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Արտահերթ հրապարակային զեկույց. Հայաստանի Հանրապետության պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության մշտադիտարկում

Հեղինակ` Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
Տարեթիվ` 2019
Ոլորտ(ներ)` պրոբացիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Գիտելիքն ընդդեմ բռնության Knowledge against Violence

Հեղինակ` Ա. Իշխանյան, Շ. Գյուլխասյան, Ս. Մամիկոնյան, Ռ. Ռևազյան, Թարգմանիչ՝ Վ. Օսիպով A. Ishkhanyan, Sh. Gyulkhassian, S. Mamikonian, R. Revazian, Translator: V. Osipov
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» ՀԿ Helsinki Committee of Armenia" NGO
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Դատական Իշխանությունը Իշխանություններ Տարանջատման Համակարգում

Հեղինակ` Արմեն Գարեգինի Աշրաֆյան
Հրատարակող` ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
Տարեթիվ` 2003
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Եվրոպական հարևանության քաղաքականության իրականացումը 2008թ.-ին. «Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնության տեսակետը

Հրատարակող` Open Society Foundations - Armenia
Տարեթիվ` 2008
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Էստոնիայի Հանրապետություն. oրենք hանրային իրազեկության մասին

Հեղինակ` Ծ. Բաբայան (թարգմ), Լ. Բաղդասարյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Քաղաքացիական հասարակության զարգացման միություն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2001
Գիրքը հասանելի է:

Իմացիր քո իրավունքները. ուղեցույց ընտրողների համար

Հեղինակ` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության CEELI Inc.-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն
Հրատարակող` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության CEELI Inc.-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն
Տարեթիվ` 2018
Ոլորտ(ներ)` ընտրություններ
Տեսակ` գիրք
Ուղեցույցը նպատակաուղղված է բարձրացնելու մարդու իրավունքների և իրավապաշտպան մեխանիզմների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակը:
Գիրքը հասանելի է:

Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի գնահատման մեթոդաբանության զեկույց

Հրատարակող` Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության իրավական նախաձեռնություն Կենտրոնական Եվրոպայի և Եվրասիայի համար (ABA CEELI)
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: