Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 70 գիրք է գտնվել։


Երիտասարդ Բնապահպանների Տեղեկատու

Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ / «էկոլոգիական տեղեկատվության հասարակական (Օրհուս) կենտրոններ, ՀԿ "Young Biologists Association" NGO / "Public Environmental information (Aarhus) Center, NGO
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Երկրի հրովարտակ The Earth Charter Хартия Земли

Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» Ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Տարեթիվ` 2000
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծ, Հատոր 5. Երևան քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության համալիր ուրվագիծ

Հեղինակ` Ս. Սողոմոնյան
Հրատարակող` Երևանի քաղաքապետարան «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Երևան քաղաքի շրջակա միջավայրի վիճակի վերլուծություն 2004-2006 թթ. (սեղմագիր)

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան, Լ. Սարգսյան, Տ. Սարգսյան
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասցիացիա
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Երևանի գլխավոր հատակագծի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման հաշվետվություն

Հեղինակ` Ս. Այվազյան, Բ. Ղազարյան, Ա. Դռնոյան, Մ. Վերմիշև, Պ. Սողոմոնյան, Ս. Կարապետյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Վերմիշյան, Հ Մարտոնակովա, Ա. Յուրկիավիչյուտե, Ի. Դուսիկ
Հրատարակող` ՄԱԶԾ Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների՝ Բրատիսլավայի տարածաշրջանային կենտրոն / Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Էկոտուրիզմը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում. պլանավորման և կառավարման ձեռնարկ

Հեղինակ` Ժ. Գալյան
Հրատարակող` Հայկական էկոտուրիզմի ասոցացիա
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ինչպե՞ս և որտեղի՞ց ստանալ շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներում / Ազգային պիլոտային ծրագրի արդյունքներ/ Где и как получить экологическую информацию в государственны

Հեղինակ` Ա. Իսկոյան, Ն. Հովհաննիսյան, Ա. Համբարձումյան А. Искоян, Н. Оганесян, А. Амбарцумян
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / Royal Haskoning, The Netherlands
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կենսաբազմազանության պահպանության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման գործընթացի զարգացման ուղիները. բնական պաշարների կառավարման և չքավորության ծրագիր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կոնֆերանս «Դեպի Կոպենհագեն» Հայաստանը կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի կողմերի 15-րդ համաժողովի նախաշեմին, հոկտեմբերի 15-16, Երևան 2009

Հրատարակող` «Խազեր» շրջակա միջավայր մշակութային ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր

Հեղինակ` Ս. Բալոյան (խմբ.)
Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: