Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 118 գիրք է գտնվել։


«Քաղաքականության համառոտագրեր». հանրային խոսույթում կանանց ներկայացումը. գովազդային և դասագրքային պատումներ: Քաղաքային կրթաթոշակային ծրագիր

Հեղինակ` Լ. Գրիգորյան, Մ. Ադամյան, Ա. Ղալումյան
Հրատարակող` Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության Հիմնադրամ - Հայասստան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

«Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հասարակական միավորումների դիտորդական առաքելության խրախուսումը որպես հակակոռուպցիոն միջոցառում-զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացրած սոցիոլոգիական հարցման առաջին փուլի տվյալների վերլուծություն. Զեկույց

Հրատարակող` «Հայ պետական ծառայողների միություն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Познай природу родного края

Հեղինակ` Редакторы: С. Гуласарян, А. Саакян, С. Даниелян
Հրատարակող` Экологическая выживаемость НПО
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀՌԾ մասնակցության գործընթաց: Աղքատության տարբեր բնորոշումները (վերլուծական-տեղեկատվական գրքույկ)

Հեղինակ` Բ. Հարությունյան
Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀՌԾ մասնակցության գործընթաց: Աղքատությունը և կյանքի որակը (վերլուծական-տեղեկատվական գրքույկ)

Հեղինակ` Է. Ասատրյան
Հրատարակող` ՀՀ կառավարության « Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ԱՀՌԾ մասնակցության գործընթաց: Հաջողության 10 կանոնները (խորհրդատվական գրքույք)

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության « Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Աղետիկը և վտանգավոր մասնիկները: Մանկական ուսուցողական բանաստեղծություն

Հեղինակ` Հ. Մաթևոսյան
Հրատարակող` Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն
Տարեթիվ` 2002
Գիրքը հասանելի է:

Աղքատության հաղթահարման ամփոփ ծրագիր

Հեղինակ` Բենիկ Հարությունյան
Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Հեղինակ` Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Առողջ դատողություններ բարեկեցության ապահովման մասին. քաղաքացու ուղեցույց

Հեղինակ` Մ. Սվաենսփուլ (հեղ.), Վ. Կարապետյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Գիրքը հասանելի է: