Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 57 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվություն 2009

Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը իրավական ակտերի մասին

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանյան համայնքն այսօր. մասնակցային զարգացման վճռորոշ գործոններն ու խնդիրները (սեմինարի նյութեր)

Հեղինակ` Ռ. Ֆորստեր, Վ. Սարգսյան, Ու. Բ. Պեիերսեն, Գ. Թադևոսյան
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հանրային կառավարման ինտեգրման ծրագրեր

Հեղինակ` Հ. Ալեքսանյան, Վ. Ծերունյան
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հանրային կառավարման ինտեգրման ուսումնական ծրագրեր

Հեղինակ` Հ. Ալեքսանյան, Վ. Ծերունյան
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Քաղաքականություն և կառավարում
Գիրքը հասանելի է: