Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 74 գիրք է գտնվել։


Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Հեղինակ` Սոնա Այվազյան, Էդիտա Վարդգեսյան, Լենա Նազարյան,
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Դիտորդի ձեռնարկ

Հրատարակող` Քաունթրփարթ Ինթերնեշնլ, Հայաստան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

Դիտորդի ձեռնարկ

Հրատարակող` ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Դիտորդի ձեռնարկ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրություններ, 18 փետրվարի 2013թ.

Հրատարակող` ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ԵԱՀԿ - ի մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման առկա հանձնառությունները

Հրատարակող` ԵԱՀԿ / ԺՄԻԻԳ, Վարշավա
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Քաղաքականություն և կառավարում
Գիրքը հասանելի է:

Ընտրական հարցերում բարենպաստ գործունեության կանոնագիրք. Ցուցումներ և բացատրական զեկույց՝ ընդունված վենետիկյան հանձնաժողովի կողմից 52-րդ լիագումար նստաշրջանի ընթացքում (Վենետիկ, 2002թ. հուլիսի 5-6 և հոկտեմբերի 18-19): Ka8]iq N 190/2002, CDL-AD (2002) 23. O

Հրատարակող` Ժողովրդավարության Եվրոպական հանձնաժողով օրենքի միջոցով
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Քաղաքականություն և կառավարում
Գիրքը հասանելի է:

Ընտրությունների քո ուղեկիցը: Եվրոպական միության «2007-ի ընտրական գործընթացների բարելավում» ծրագիր Հայաստանի համար

Հեղինակ` Կ. Ղազարյան, Ա. Ղազարյան
Հրատարակող` «Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ինչպե՞ս և որտեղի՞ց ստանալ շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներում / Ազգային պիլոտային ծրագրի արդյունքներ/ Где и как получить экологическую информацию в государственны

Հեղինակ` Ա. Իսկոյան, Ն. Հովհաննիսյան, Ա. Համբարձումյան А. Искоян, Н. Оганесян, А. Амбарцумян
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / Royal Haskoning, The Netherlands
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Խաղաղ հավաքների ազատություն. ուղեցույց

Հեղինակ` Ն. Բելյաևա, Դ. Գոլդբերգեր, Ն. Ջարման, Մ. Ս. Խայդարովա, Ս. Օստաֆ, Վ. Պողոսյան, Ա. Ժեպլինսկի, Ա. Վաշկրիչ, Ե. Ժովտիս
Հրատարակող` ԵԱՀԿ/ԺՄԻԳ Երևանյան գրասենյակ / «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Գիրքը հասանելի է:

Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրում. Հարցեր և պատասխաններ սոցիալական աշխատողի համար

Հրատարակող` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: