Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Transparency International The Global Coalition Against Corruption Annual Report 2007

Հեղինակ` Inken Denker, Mike Sidwell
Հրատարակող` Transparency International
Տարեթիվ` 2007
Տեսակ` բրոշյուր
Գիրքը հասանելի է:

Transparency International The Global Coalition Against Corruption Annual Report 2008

Հեղինակ` Stephanie Debere and Michael Sidwell
Հրատարակող` Transparency International
Տարեթիվ` 2006
Գիրքը հասանելի է:

Transparency of Government Practices and Accessibility of Information

Հրատարակող` OSCE Office in Yerevan ԵԱՀԿ (Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն) Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

UN Convention Against Corruption Progress Report 2013

Հրատարակող` Transparency International
Տարեթիվ` 2013
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

Инструкции на день выборов для КСН и формы отчетности

Հեղինակ` European Network of Election Monitoring Organizations
Հրատարակող` European Network of Election Monitoring Organizations
Տարեթիվ` 2006
Գիրքը հասանելի է:

Оценка уровня развития демократнн: Основы общей схемы международного института демократии содействия выборам

Հրատարակող` Международый Институт в Подержку Демократии и Выборов (International IDEA)
Տարեթիվ` 2002
Գիրքը հասանելի է:

Руководство по работе краткосрочного наблюдателя

Հեղինակ` European Network of Election Monitoring Organizations
Հրատարակող` European Network of Election Monitoring Organizations
Տարեթիվ` 2006
Գիրքը հասանելի է:

Экологический бюллетень Но. 4

Հեղինակ` Ред.: К. Даниелян
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Անտառամերձ համայքների բնակչության գիտելիքը, վերեբերմունքը և ընկալումը (Հարցման արդյունքների վերլուծություն)

Հեղինակ` FLEG (First Law Enforcement & Governance)
Հրատարակող` Հայաստանի ազգային գրասենյակ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Հեղինակ` Ս. Առաքելյան
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է: