Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 14 գիրք է գտնվել։


Ukraine: Fuck Corruption (Annual Report) July 2015-October 2016

Հեղինակ` Patients of Ukraine
Հրատարակող` Patients of Ukraine
Տարեթիվ` 2016
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիայի իրականացման խոչընդոտները Հայաստանում. քաղաքացիական հասարակության զեկույց 2005-2010 Framework Convention on Tobacco Control Implementation Challenges in Armeni

Հեղինակ` Ն. Մովսիսյան N. Movsisyan
Հրատարակող` Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ American University of Armenia Fund
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

մարդու Իրավունքները ՀՀ մարզերում. Զեկույցներ # 2, «մարդու Իրավունքների մոնիթորինգի ոլորտում Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներուժի հզորացում» ծրագիր Human Rights in the Regions of Armenia: Reports #2. "NGO Capacity Building in Monitor

Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Окружающая Среда и Безопасность: Трансформация рисков в сотрудничество на Примере Южного Кавказа

Հրատարակող` ПРООН / ЮНЕП / ОБСЕ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Էկոլոգիա
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է: