Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 120 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության «ՌԻՈ+10» գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ազգային զեկույց РА Национальный Доклад по Оценочному Процессу "РИО+10" RA National Report on "RIO+10" Assessment Process

Հրատարակող` ՀՀ հանրության ոչ կառավարական և գիտական հատված Неправительственный и научный сектор РА The Academic and Non-Gov
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետություն: Կլիմայի Փոփոխությունը և Գյուղատնտեսությունը

Հրատարակող` Կայուն Զարգացման Վարչություն
Տարեթիվ` 2012
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայեցակարգ: Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի «ՌԻՈ+20» Գագաթնաժողովի Հանձնարարականների Իրականացման Ռազմավարության՝ «Մինչև 2030թ. Կայուն Զարգացման Օրակարգ» Համաշխարհային Ծրագրի Համատեքստում

Հեղինակ` Karine Danielyan
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Տարեթիվ` 2016
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան

Հրատարակող` The World Bank: Energy and Extractives
Տարեթիվ` 2016
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Action for Gender Equality and the Advancement of Women. UN General Assembly Special Session 2000

Հրատարակող` Division for the Advancement of Women, UN Department of Economic and Social Affairs / Development and Human Rights Section, UN Department of Public Information
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Agenda for Development

Հրատարակող` UN, Department of Public Information
Տարեթիվ` 1997
Ոլորտ(ներ)` Հասարակություն
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Alienation. (A documentary)

Հեղինակ` T. Paskevichyan
Հրատարակող` "Victims of State Needs" NGO
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ
Գիրքը հասանելի է:

Armenia: Economic Monitoring Note

Հրատարակող` The World Bank
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Armenia: For every child - Health, Education, Equality, Protection, Advance Humanity

Հեղինակ` O. Krikorian
Հրատարակող` UNICEF Armenia
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Armenia: Strategic Mineral Sector Sustainability Assessment

Հրատարակող` The World Bank, Sustainable Development, Europe and Central Asia Region
Տարեթիվ` 2016
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: