Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 408 գիրք է գտնվել։


«Հայաստանում ներդրումային միջավայրի բարեփոխումների ծրագիր»: Պատշաճ արտադրական պրակտիկայի և պատշաճ հիգիենայի պրակտիկայի կիրառման ձեռնարկ չորացված միրգ ու բանջարեղեն արտադրողների համար

Հրատարակող` ԱՄՆ ՄԶԳ CAPS (Մրցակցային հայկական մասնավոր հատված) USAID CAPS (Competitive Armenian Private Sector)
Տարեթիվ` 2013
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ամփոփ ծրագիր, Հայաստանի աղքատության առանձնահատկությունները, հաղթահարման թիրախները և գերակայությունները

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Այն ամենը, ինչ կուզենայի իմանալ ՄԱԿ-ի մասին

Հրատարակող` ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության վարչության Երևանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Կազմակերպություններ
Գիրքը հասանելի է:

Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Հեղինակ` Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Անտառը և նրա նշանակությունը Հայաստանի լեռնային պայմաններում Forests and Their Significance for Mountainous Armenia

Հեղինակ` Վ. Գաբրիելյան, Ա. Նալբանդյան, Ն. Դարբինյան V. Gabrielyan, A. Nalbandyan, N. Darbinyan
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ապագայի ուրվանկարներ Sketches about the Future Наброски о будущем

Հրատարակող` «Հայաստան 2020» ծրագիր, Հասարակական նախաձեռնություն, "Armenia 2020" Non-governmental Initiative "Армения 2020" общественная инициатива
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Արտահերթ հրապարակային զեկույց պատժախուց տեղափոխված կալանավորված անձանց և դատապարտյալների մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության, հաղորդակցության ազատության իրավունքների վերաբերյալ

Հեղինակ` ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
Հրատարակող` ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
Տարեթիվ` 2019
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

Արտահերթ հրապարակային զեկույց. Հայաստանի Հանրապետության պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության մշտադիտարկում

Հեղինակ` Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
Տարեթիվ` 2019
Ոլորտ(ներ)` պրոբացիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Բարեվարքության եզրույթների բառարան. միջազգային կազմակերպություններ և օրենսդրական հիմնական ակտեր

Հեղինակ` Հարություն Ալեքսանյան, Ելեն Գոլդբերգ
Հրատարակող` Integrity Action
Տարեթիվ` 2016
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Բաց Կառավարման Գործընկերություն: Open Government Partnership

Հրատարակող` USAID Office of Democracy and Governance, Bureau for Democracy, Conflict, and Humanitarian Assistance,
Տարեթիվ` 2014
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: