Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 33 գիրք է գտնվել։


Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Հեղինակ` Ա. Ղազինյան, Վ. Մարտիրոսյան
Հրատարակող` Եվրոպական միության «երևանի պետական համալսարանում ևրոպական Իրավունքի և Ինտեգրման կենտրոն» ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացման և հողային ռեսուրսների կառավարման բարեփոխումների իրազեկման գործընթաց. 30 հարց և պատասխան: «Հազարամյակի մարտահրավեր» հիմնադրամի Հայաստանյան ծրագիր

Հեղինակ` Հ. Ծպնեցյան, Վ. Մարտիրոսյան, Ս. Թովմասյան
Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենրոն»,
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Հեղինակ` Սոնա Այվազյան, Էդիտա Վարդգեսյան, Լենա Նազարյան,
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման կանոններ

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Համայնքային զարգացման ծրագրի ղեկավարման գրասենյակ»
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կենսաբազմազանության պահպանության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման գործընթացի զարգացման ուղիները. բնական պաշարների կառավարման և չքավորության ծրագիր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան: Նոթեր ջրամատակարարման ոլորտի մասին. հաշվետվություն

Հեղինակ` Ա. Ա. Ռ. Էյվեդա, Զ. Թոխմախյան, Ք. Մ. Պերո
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի անտառային ոլորտի ուսումնասիրություն. առկա պայմաններ և տարբերակներ. հիմնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Ն. Յունգե, Է. Ֆրիպ
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Հայաստանյան գրասենյակ / ENPI FLEG (Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում անտառային օրենդրության կիրարկման և կառավարման բարելավման) ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի գյուղական բնակչության վրա անտառների շահագործման անկայուն գործելակերպի և ապօրինի հատումների սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը

Հեղինակ` Վ. Ուռուտյան, Տ. Զոհրաբյան (Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ) ICARE
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրների և Ռուսաստանի անտառային օրենսդրության կիրարկման բարելավում» ENPI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում. աշխատանքային փաստաթուղթ

Հեղինակ` Ա. Գևորգյան
Հրատարակող` Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի վերլուծություն. եզրակացություններ և առաջարկություններ. աշխատանքային փաստաթուղթ

Հեղինակ` Շ. Մանն, Ա. Ղազարյան
Հրատարակող` Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: