Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 70 գիրք է գտնվել։


Эколохический бюллетень Но. 4. Материалы 5-й Министерской конференции "Окружающая среда для Европы" Киев, 22-26 мая, 2003 г. И Национального Семинара "Генетически Модифицированниые Организмы и Продукты, Проблемы и Риски " Ереван, 10 Ноября 2003 г.

Հեղինակ` К Даниелян (гл. ред.:) Կ. Դանիելյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие", Комитет ЮНЕП «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա ՅՈՒՆԵՊ Ազգայի կոմիտե
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ազգային զեկույց շրջակա միջավայրի վիճակը Հայաստանում 2002 թվականին

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան (խմբ.)
Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն» ՊԿ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Անտառը և նրա նշանակությունը Հայաստանի լեռնային պայմաններում Forests and Their Significance for Mountainous Armenia

Հեղինակ` Վ. Գաբրիելյան, Ա. Նալբանդյան, Ն. Դարբինյան V. Gabrielyan, A. Nalbandyan, N. Darbinyan
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը, որպես շրջակա միջավայրի կառավարման միջոց

Հեղինակ` Հ. Շահինյան (խմբ.)
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Արաքս Araks River

Հեղինակ` Ա. Պիչուգինի, Լ. Թասլակյան, Վ. Տոնոյան
Հրատարակող` Էպտիսա և Գրոնտմիջ-Կարլբրո Կոնսորցիում, ԵՄ «Անդրսահմանյան գետերի կառավարում Քուռ գետի ավազանի համար Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան - II» ծրագիր
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բնապահպանական համաձայնագրեր, օրենքներ, ծրագրեր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, Օրհուս կենտրոն, ԵՄ ՏԱՍԻՍ-ի «Բնապահպանական տեղեկատվություն, կրթություն և հասարակության իրազեկում» ծրագիր
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Գեո Ալավերդի. շրջակա միջավայրը և քաղաքային զարգացումը

Հեղինակ` Գ. Նազարյան
Հրատարակող` ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի GRID-ARENDAL կազմակերպություն / ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Դալմայի այգիներ: Օրինախախտումներ՝ պետական մակարդակով

Հեղինակ` Հ. Սանասարյան
Հրատարակող` Հայաստանի կանաչների միություն ՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Եվրամիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում. ոչ պաշտոնական թարգմանություն

Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Եվրոմիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում

Հրատարակող` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Գիրքը հասանելի է: