Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 57 գիրք է գտնվել։


Հակակոռուպցիոն տեղեկատվական կենտրոն. Հանրային ծառայությունների վերաբերյալ հեռախոսային հարցում (Աշտարակ, Գորիս, Վայք, Իջևան և Վանաձոր)

Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան: Նոթեր ջրամատակարարման ոլորտի մասին. հաշվետվություն

Հեղինակ` Ա. Ա. Ռ. Էյվեդա, Զ. Թոխմախյան, Ք. Մ. Պերո
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի հանրային «Հ1» հեռուստաընկերության հաղորդումներում գովազդային ծավալների և տեղաբաշխման ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության մոնիթորինգ. Նախնական հաշվետվություն, մարտ, ապրիլ 2011

Հրատարակող` Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, ՀԿ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրություն

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու). Երրորդ լրամշակված հրատարակություն

Հեղինակ` Ա. Բ. Իսկոյան (խմբ.)
Հրատարակող` Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու). երրորդ լրամշակված հրատարակություն

Հեղինակ` Ա. Բ. Իսկոյան, Հ. Պետրոայան
Հրատարակող` «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Հրատարակող` ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Հրատարակող` Հայաստանի Հանրապետության կենրոնական ընտրական հանձնաժողով
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: