Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 42 գիրք է գտնվել։


Երևանի քաղաքաշինության ոլորտում ապօրինի գործողություններ հայտնաբերելու դեպքում դիմե՛ք…

Հեղինակ` Ս.Այվազյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Թեժ կետերը լրագրողների աչքերով

Հեղինակ` Ի. Զառաֆյան (գլխ. խմբ.)
Հրատարակող` «Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Լոբբիստական գործունեություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն. մեթոդներ և խնդիրներ

Հեղինակ` Ն. Վարդանյան, Մ Շարոյան
Հրատարակող` Հայաստանի անտառներ ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Լոռու և Տավուշի մարզերի ուսանողների ներգրավում բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը

Հեղինակ` Ա. Հովսեփյան, Ա. Սավադյան, Ն. Մանուկյան, ք. Սահակյան
Հրատարակող` «Կայուն ջրային միջավայր» գիտական, էկոլոգիական ՀԿ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Կայուն զարգացման տեսությունն ու պրակտիկան. միջազգային փորձը և Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները: Կլոր սեղանի նյութեր, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով, 29 հոկտեմբերի 2004 թ.

Հեղինակ` Կ Դանիելյան (խմբ.)
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա, ՀՀ Ազգային ժողովի սոցիալական, առողջապահության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի ալպիական բուսական ծածկույթը

Հեղինակ` Ս. Բալոյան
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի անտառային ոլորտի ուսումնասիրություն. առկա պայմաններ և տարբերակներ. հիմնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Ն. Յունգե, Է. Ֆրիպ
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Հայաստանյան գրասենյակ / ENPI FLEG (Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում անտառային օրենդրության կիրարկման և կառավարման բարելավման) ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի գյուղական բնակչության վրա անտառների շահագործման անկայուն գործելակերպի և ապօրինի հատումների սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը

Հեղինակ` Վ. Ուռուտյան, Տ. Զոհրաբյան (Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ) ICARE
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրների և Ռուսաստանի անտառային օրենսդրության կիրարկման բարելավում» ENPI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու). Երրորդ լրամշակված հրատարակություն

Հեղինակ` Ա. Բ. Իսկոյան (խմբ.)
Հրատարակող` Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու). երրորդ լրամշակված հրատարակություն

Հեղինակ` Ա. Բ. Իսկոյան, Հ. Պետրոայան
Հրատարակող` «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: