Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 30 գիրք է գտնվել։


Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Հեղինակ` Սոնա Այվազյան, Էդիտա Վարդգեսյան, Լենա Նազարյան,
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Կենսաբազմազանության պահպանության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման գործընթացի զարգացման ուղիները. բնական պաշարների կառավարման և չքավորության ծրագիր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան: Նոթեր ջրամատակարարման ոլորտի մասին. հաշվետվություն

Հեղինակ` Ա. Ա. Ռ. Էյվեդա, Զ. Թոխմախյան, Ք. Մ. Պերո
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի անտառային ոլորտի ուսումնասիրություն. առկա պայմաններ և տարբերակներ. հիմնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Ն. Յունգե, Է. Ֆրիպ
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Հայաստանյան գրասենյակ / ENPI FLEG (Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում անտառային օրենդրության կիրարկման և կառավարման բարելավման) ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի գյուղական բնակչության վրա անտառների շահագործման անկայուն գործելակերպի և ապօրինի հատումների սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատումը

Հեղինակ` Վ. Ուռուտյան, Տ. Զոհրաբյան (Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ) ICARE
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկի «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրների և Ռուսաստանի անտառային օրենսդրության կիրարկման բարելավում» ENPI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում. աշխատանքային փաստաթուղթ

Հեղինակ` Ա. Գևորգյան
Հրատարակող` Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի վերլուծություն. եզրակացություններ և առաջարկություններ. աշխատանքային փաստաթուղթ

Հեղինակ` Շ. Մանն, Ա. Ղազարյան
Հրատարակող` Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Հրատարակող` «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետություն. կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը, երկրի մասին զեկույց

Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի պաշտոնական հետազոտությունը 80 տարեկան է: «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 1999 թվականին» վիճակագրական վերլուծական ժողովածու

Հեղինակ` Յ. Պողոսյան, Ն. Բաղդասարյան, Մ. Մնացականյան, Օ. Ավետիսյան,
Հրատարակող` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: