Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 28 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2011 - 2012. կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը

Հեղինակ` Մ. Հերգնյան, Ս. Հովհաննիսյան, Ս. Գրիգորյան, Գ. Մալումյան, Հ. Աթաբեկյան, Ա. Արզումանյան, Ա. Առաքելյան
Հրատարակող` «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն / «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Հեղինակ` Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Հրատարակող` Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հաշվետվություն «Հայաստանյան արհմիություններ. խնդիրներ, մարտահրավերներ և կարիքներ»

Հեղինակ` Ռ. Սարգսյան, Լ. Բալյան, Ն. Ներսիսյան
Հրատարակող` «Ազատ Հայաստան» իրավապաշտպան երիտասարդական ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համագործակցությամբ հանրային ծառայությունների բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մասնավոր ձեռնարկությունները սպասարկող հանրային ծառայությունների մասին ձեռներեցների կարծիքի սոցիոլոգիական հետազոտության հաշվետվո

Հրատարակող` «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» ՀԿ
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հրազդանի կիրճը երեկ, այսօր, վաղը

Հեղինակ` խմբագիր՝ Է. Բաղդասարյան
Հրատարակող` «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ձեռնարկատիրությունը ընդդեմ կոռուպցիայի. երևույթի ընկալումն ու հնարավոր լուծումները

Հրատարակող` Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ

Հեղինակ` Վ. Օդաբաշյան, Ա. Թադևոսյան, Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
Տարեթիվ` 2003
Գիրքը հասանելի է:

Պետությունը և շուկան

Հեղինակ` Ա. Խ. Մարկոսյան
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկացնելու իրավունք՝ զանգվածային լրատվության միջոցների դերը զարգացման գործում

Հեղինակ` Մ. Բադալյան, Մ. Հարությունյան (խմբ.)
Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Զարգացման ուսումնասիրություններ / «Երևանի մամուլի ակումբ» ՀԿ
Տարեթիվ` 2004
Գիրքը հասանելի է:

ՓՄՁ ոլորտի հարկային բարեփոխումները գործարարների աչքերով

Հրատարակող` Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամ
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: