Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 74 գիրք է գտնվել։


Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Հեղինակ` Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Աշխատանքային փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հանրային գնումների վերաբերյալ

Հեղինակ` Վ. Հոկտանյան, Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Աշխատանքային փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային գնումների բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ

Հեղինակ` Վ. Հոկտանյան, Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Աշխատանքային փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձից հանրային գնումների վերաբերյալ

Հեղինակ` Վ. Հոկտանյան, Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Աշխատանքային և հարկային ոլորտների վերահսկողական մարմինների գործունեության ուսումնասիրության արդյունքներ. զեկույց

Հեղինակ` Հ. Տիգրանյան, Ս. Այվազյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Առանց կաշառք ու մաղարիչ. Ինչպես առանց կաշառքի ճանապարհ հարթել զարգացող երկրներում

Հեղինակ` Դր. Լ. Գրացիանո Բրունինգ
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (մոնիթորինգի արդյունքներ)

Հեղինակ` Գ. Ղազինյան, Վ. Քոչարյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Հարությունյան, Վ. Ենգիբարյան
Հրատարակող` «Զարգացման հայկական ինստիտուտ»
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Բազմաբնակարան շենքի կառավարում. «Ինչպես՞...» ձեռնարկ քաղաքացիների համար

Հրատարակող` Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն (IFES), Հայաստանյան գրասենյակ
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Բարեվարքության ամրապնդումը և կոռուպցիայի նվազեցումը պաշտպանության ոլորտում. լավագույն փորձի օրինակների ժողովածու

Հեղինակ` Տ. Տագարև
Հրատարակող` Պաշտպանության ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոն
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Հեղինակ` Վ. Հոկտանյան, Ա. Մանուկյան
Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է: