Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 118 գիրք է գտնվել։


Ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիայի իրականացման խոչընդոտները Հայաստանում. քաղաքացիական հասարակության զեկույց 2005-2010 Framework Convention on Tobacco Control Implementation Challenges in Armeni

Հեղինակ` Ն. Մովսիսյան N. Movsisyan
Հրատարակող` Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ American University of Armenia Fund
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Կամավորության մշակույթը Հայաստանում. վերլուծություն Volunteerism in Armenia: Case study

Հեղինակ` Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն. Գործունեության նոր շրջանակ: Վերլուծություն Case Study on Corporate Social Responsibility: A New Framework for Action

Հեղինակ` Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ, Հայաստանյան ներկայացուցչություն / «CIVICUS» Քաղաքացիական հասարակության ինդեքս» նախաձեռնություն
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան բնապահպանական կազմակերպությունների ազդեցությունը քաղաքականության փոփոխության վրա. վերլուծություն Impact of Environmental Organizations on Policy Change in Armenia: Case study

Հեղինակ` Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի ՔՀԿ-ների ֆինանսական կենսականյունությունը. վերլուծություն Financial Sustainability of Armenian CSOs: Case study

Հեղինակ` Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանում շրջկա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) համակարգի արդյունավետության գնահատումը Assessment of Effectiveness of Environmental evaluation (EIA) System in Armenia

Հեղինակ` Լ. Բեկթաշի-Բրաուն, Վ. Թևոսյան, Ք. Գուջարաիձե L. Bektashi-Brown, V. Tevosyan, K. Gujaraidze
Հրատարակող` ԿԲՀՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN (Caucasus Environmental NGO) Network
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիական հասարակության հաշվետվողականությունը Հայաստանում. Վերլուծություն Status of CSO Accountability in Armenia: Case study

Հեղինակ` Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիների գնահատականը կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն: Համառոտ զեկույց Citizens' Assessment of the Services

Հրատարակող` ՀՀՈԲԾ PricewaterhouseCoopers LLP
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է: