Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 118 գիրք է գտնվել։


Քաղաքացիական ներգրավվածության և մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները զարգացման ծրագրերի համատեքստում. Հայաստանյան վերլուծություն

Հեղինակ` Գ. Մ. Թադևոսյան, Ա. Վ. Չալոյան, Դ. Ս. Ղազարյան, Լ. Գ. Մանուկյան
Հրատարակող` «Սոցիալական երկխոսության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների կանոնակարգ

Հրատարակող` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Քարոզարշավների պլանավորուն և իրականացում. Շահերի պաշտպանության ձեռնարկ

Հեղինակ` Ա. Վարդազարյան
Հրատարակող` «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

International Election Observation Mission: Parliamentary Elections, Republic of Armenia, 12 May 2007 Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելություն. Խորհրդարանական ընտրություններ, Հայաստանի Հանրապետություն

Հրատարակող` OSCE / ODIHR ԵԱՀԿ / ԺՄԻԳ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

International Election Observation Mission: RA Presidential Election, 2008. Post-election period Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելություն. ՀՀ նախագահական ընտրություններ, 2008թ.: Հետընտրական շրջան

Հրատարակող` OSCE / ODIHR / Human Rights Watch / Commissioner of Human Rights of the Council of Europe / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) / Parliamentary Assembly CoE / US Embassy in Yerevan, Armenia / XI Global Campaign for Free Expre
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

«Հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքականության ձևավորման գործընթացում» համաժողով, 13-15 Ապրիլ, 2007, Երևան, Հայաստան "The Role of NGOs in the Public Policy Process" Conference, 13-15 April, 2007, Yerevan, Armenia

Հրատարակող` Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության» ծրագիր Counterpart International, Armenia, Civic Advocacy Support Program
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

«Քաղաքացիական վերահսկողություն պաշտպանությունի նկատմամբ» ռազմական բյուջեի մոնիթորինգի դասընթաց "Civil Control over defense" Training on Military Budget Monitoring

Հրատարակող` «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ "Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor Office" NGO
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Անվճար իրավաբանական ծառայությունները Հայաստանում (ուսումնասիրություն) Free Legal Services in Armenia (research)

Հեղինակ` Կ. Զադոյան, Գ. Պողոսյան, Լ. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան, Ա. Մարտիրոսյան K. Zadoyan, G. Poghosyan, L. HarutyUNyan, S. Khachatryan, A. Martirosyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Երիտասարդ իրավաբանների տեղեկատու Young Environmentalists Directory

Հեղինակ` A. Gasparyan, S. Aghayan, Silva Ayvazyan
Հրատարակող` «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ / «էկոլոգիական տեղեկատվության հասարակական (Օրհուս) կենտրոններ, ՀԿ "Young Biologists Association" NGO / "Public Environmental information (Aarhus) Center, NGO
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 2011 թ. Հունվար - 2012 թ. Նոյեմբեր Situation of Human Rights Defenders in Armenia, January 2011 - November 2012

Հրատարակող` Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, Հայաստան, Հանրային տեղեկատվության և գիտելիքի կարիք - ՀԿ Հայաստան, Հելսինկյան ասոցիացիա ՀԿ, Իրավուքի գերակայություն ՀԿ Helsinki Citizens' Assembly - Vanadzor
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է: