Գլխավոր էջ Գործունեություն Նախաձեռնություններ

Նախաձեռնություններ

Հայաստանի կուսակցություններին կատարված մասնավոր նվիրատվությունների օրենսդրության և պրակտիկայի գնահատումը

Ծրագրի նպատակն է վեր հանել օրենսդրության և պրակտիկայի այն թերությունները, որոնք խոչընդոտում են մասնավոր (ֆիզիկական և իրավաբանական) անձանց նվիրատվություններ կատարել կուսակցություններին` Հայաստանում առկա քաղաքական ուժերի դասավորության պայմաններում: Հետազոտության...