Գլխավոր էջ 2008 թ. Կոռուպցիայի վերաբերյալ համաշխարհային զեկույց (ԿՀԶ)

2008 թ. Կոռուպցիայի վերաբերյալ համաշխարհային զեկույց (ԿՀԶ)

Կոռուպցիայի համաշխարհային զեկույցը Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի պարբերական հրապարակումներից է, ընդգրկում է կոռուպցիան հասարակական կարևոր ոլորտներում և ուղիներ է առաջարկում դրանց վերացնելու ուղղությամբ: 2011 թ. հրապարակված Կոռուպցիայի համաշխարհային զեկույցի վերջին թողարկումը վերլուծել է կլիմայի փոփոխությունները: Որպես հաջորդ թողարկման թիրախ ընտրվել է սպորտը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ http://www.transparency.org/research/gcr