Գլխավոր էջ Մրցույթի և աշխատանքի հրավերների արխիվ

Մրցույթի և աշխատանքի հրավերների արխիվ

28.04.2017

Աշխատանքի հայտարարություն. պաշտոնը` հանրային ֆինանսների փորձագետ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հայտարարում է հանրային ֆինանսների փորձագետի թափուր աշխատատեղի մրցույթ, ով պատասխանատու կլինի հանրային ծախսերի մոնիտորինգի մեթոդաբանության և պետական կառավարման սահմանված ոլորտների բյուջեների/ծախսերի հավաքագրման և վերլուծության համակարգի մշակման և թիրախ ոլորտների ֆինանսավորման քաղաքականությունը/օրենսդրական դաշտը և իրավակիրառ պրակտիկան ուսումնասիրելու և դրանք բարելավելու ուղղությամբ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու համար: Հանրային ֆինանսների փորձագետը անմիջականորեն ենթարկվում է ծրագրի տնօրենին: 


12.02.2017

Պետական գնումների ոլորտում փորձագիտական ծառայությունների մատուցման հրավեր

Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը պետական գնումների ոլորտում  փորձագիտական ծառայությունների մատուցման հրավեր է  ներկայացնում պետական գնումների մոնիտորինգի մեթոդաբանություն և տվյալների համակարգային ու արդյունավետ հավաքագրման, վերլուծության և կիրառման համապարփակ համակարգ մշակելու և պետական գնումների ոլորտի օրենսդրական դաշտն ու իրավակիրառ պրակտիկան ուսումնասիրելու նպատակով: Խնդրում ենք փաստաթղթերն ուղարկել անգլերենով կամ հայերենով էլեկտրոնային փոստով [email protected] հասցեին՝ որպես նամակի թեմա նշելով «Փորձագիտական ծառայություններ» մինչ 2017 թ. փետրվարի 19-ը:  


10.01.2017

ԹԻՀԿ ջատագովության ռազմավարության մշակման խորհրդատվության մատուցման հրավեր

ԹԻՀԿ-ը հունվար-փետրվար ամիսներին նախատեսում է մշակել ջատագովության ռազմավարական պլաններ՝ ուղղված ԹԻՀԿ-ի կողմից մշակված օրենսդրական առաջարկությունների առաջխաղացմանը սահմանված ոլորտներում: Խորհրդատվական ծառայության նպատակն է
աջակցել օրենսդրական առաջարկությունների ջատագովության ռազմավարական պլանների մշակմանը հետևյալ թեմաների համար՝  առողջապահություն, կրթություն: Խնդրում ենք փաստաթղթերն ուղարկել անգլերենով կամ հայերենով [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ որպես նամակի թեմա նշելով «Ջատագովության ռազմավարական պլանավորման խորհրդատվական ծառայություններ» մինչ 2017 թ. հունվարի 23-ը, օրվա վերջ:


08.11.2016

Թափուր աշխատատեղի հայտարարություն

Պաշտոնը` Ծրագրի օգնական
Պայմանագրի տեսակը՝ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
Տևողությունը`   2016 թ. դեկտեմբերի 1 -2017թ․ մայիսի 31
Աշխատանքի սկիզբը`  2016 թ.  դեկտեմբերի 1
Վայրը`  Երևան, Հայաստան


21.09.2016

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոնը` ջատագովության/ հաղորդակցության համակարգող
Աշխատաժամանակ՝ լրիվ
Տևողությունը`  երկարաժամկետ
Աշխատանքի սկիզբը`  հնարավորինս շուտ
Վայրը` Երևան, Հայաստան

Աշխատանքի հակիրճ նկարագրություն
ԹԻՀԿ-ը հայտարարում է ջատագովության/հաղորդակցության համակարգողի թափուր աշխատատեղի մրցույթ: Համակարգողը պատասխանատու է կազմակերպության ջատագովությանը, հաղորդակցությանն ու հանրային իրազեկմանն ուղղված գործունեությունը համակարգելու և ղեկավարելու համար: Ջատագովության/հաղորդակցության համակարգողը անմիջականորեն ենթարկվում է կազմակերպության գործադիր տնօրենին: 


19.06.2016

Հայտարարություն ԹԻՀԿ ծրագրի օգնականի թափուր աշխատատեղի համար

Պաշտոնը`  Ծրագրի օգնական
Աշխատաժամանակ՝  ոչ լրիվ աշխատաժամանակ (շաբաթական 20 ժամ)
Պայմանագրի տեսակը՝ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
Տևողությունը`   2016 թ. հուլիս-դեկտեմբեր (երկարացման հնարավորությամբ)
Աշխատանքի սկիզբը`  2016 թ.  հուլիսի 4
Վայրը`  Երևան, Հայաստան


26.05.2016

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանության բնագավառում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման դրամաշնորհային ծրագրի հակիրճ նկարագիր (հայեցակարգ) ներկայացնելու հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է երեխաների պաշտպանության ոլորտում աշխատող ՔՀԿ-ներին՝ ներկայացնելու տվյալ ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատմանն ուղղված դրամաշնորհային ծրագրի հակիրճ նկարագիր: Ծրագրի հակիրճ նկարագիրը պետք է վերաբերի առանց ծնողական խնամքի մնացած (ԱԾԽՄ) երեխաներին առնչվող հաստատությունների գործունեությանը, մասնավորապես՝ խնամակալության, որդեգրման և պետության կողմից լրիվ խնամքի և դաստիարակության գործառույթ իրականացնող կառույցներում առկա համակարգային կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանմանը և գնահատմանը: Ծրագրերը պետք է նաև ներառեն գնահատման արդյունքում պատկան մարմիններին ուղղված առաջարկությունների ջատագովության ռազմավորությունը (advocacy):