Գլխավոր էջ Մրցույթի և աշխատանքի հրավերների արխիվ

Մրցույթի և աշխատանքի հրավերների արխիվ

03.02.2020

Դահլիճների և հյուրանոցային սենյակների վարձակալության բաց մրցույթի հրավեր

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ն հայտարարում է դահլիճների և հյուրանոցային սենյակների վարձակալության բաց մրցույթ: Մանրամասները` ստորև


24.01.2020

Պետական գնումների մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) ծառայությունների մատուցման մրցույթի հրավեր

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրավիրում է կազմակերպություններին ներկայացնելու հայտեր՝ անցկացնել ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող գնումների ոլորտի ուսումնասիրություն/մոնիտորինգ, ամփոփել տվյալները զեկույցում, ներկայացնել զեկույց մեկ անձից գնման ընթացակարգով գնումների գործընթաց կազմակերպելու թույլտվությունների տրամադրման և դրանց հիմնավորումների, ինչպես նաև երկու և պակաս մասնակից ունեցած մրցակցային եղանակով կազմակերպված առնվազն հարյուր ամենախոշոր ընթացակարգերի և դրանց արդյունքում կնքված պայմանագրերի մշտադիտարկում (մոնիտորինգ) իրականացնելու նպատակով:


18.10.2019

Կամավորական կարճաժամկետ ծրագիր ԹԻՀԿ-ում

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ), կարևորելով երիտասարդների դերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մեկնարկում է կամավորական/փորձնակության երկամսյա ծրագիր, որի նպատակն է տրամադրել երիտասարդներին գիտելիքներ և գործիքակազմ հանրային կառավարման ոլորտի, ինչպես նաև նորմատիվ իրավական ակտերում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման վերաբերյալ: Երկամսյա ծրագիրը բաղկացած է երկու փուլից: Ծրագիրը նախատեսված է իրավաբանական ֆակուլտետների բակալավրի աստիճանի 4-րդ կուրսի և մագիստրատուրայի ուսանողների, ինչպես նաև նորավարտ իրավաբանների համար, ովքեր հետաքրքրված են օրենսդրության կատարելագործման, հանրային կառավարման ոլորտներում և կոռուպցիայի դեմ պայքարում իրենց ներդրումն ունենալու մեջ։


17.10.2019

Պետության կողմից տրված դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի իրականացման մրցույթի հրավեր

Ծառայության նպատակ և նկարագրություն
ԹԻՀԿ-ն հրավիրում է աուդիտորական կազմակերպություններին ներկայացնելու հայտեր՝ պետության կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացված ծրագրի ֆինանսական աուդիտի համար (ստացված դրամաշնորհի բյուջեն՝ 17,480,000 ՀՀ դրամ, փաստացի կատարված ծախսերը՝ 13,740,511 ՀՀ դրամ)։


14.10.2019

Հակակոռուպցիոն կրթության վերաբերյալ ուսուցողական տեսանյութերի պատրաստման մրցույթի հրավեր

ԹԻՀԿ-ն հրավիրում է անհատներին /կազմակերպություններին ներկայացնելու հայտեր՝ հակակոռուպցիոն կրթության վերաբերյալ անիմացիոն ինֆոգրաֆիկաների միջոցով ուսուցողական 10 տեսանյութերի պատրաստման համար։ Տեսահոլովակների պատրաստման ընթացքում ընտրված թեկնածուն/կազմակերպությունը պետք է համագործակցի կազմակերպության աշխատակազմի և սցենարիստի հետ:  


09.10.2019

Հակակոռուպցիոն կրթության վերաբերյալ ուսուցողական տեսանյութերի սցենարների մշակման մրցույթի հրավեր

ԹԻՀԿ-ն հրավիրում է անհատներին / կազմակերպություն- ներին ներկայացնելու հայտեր՝ հակակոռուպցիոն կրթության սահմանված թեմաներով ուսուցողական տեսանյութերի սցենարներ մշակելու նպատակով։ Սցենարների մշակման ընթացքում ընտրված թեկնածուն/կազմակերպությունը պետք է համագործակցի կազմակերպության աշխատակազմի և գործընկերների հետ: Նախատեսված սցենարների ընդհանուր քանակը տասն է։


04.06.2019

Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական ուսումնասիրության մրցույթի հրավեր

ԹԻՀԿ-ն հայտարարում է ծառայության մատուցման մրցույթ ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Պահանջատեր հասարակություն հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում՝ հրավիրելով սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների ոլորտում մասնագիտացված կազմակերպություններին: Ուսումնասիրության նպատակն է  հարցման միջոցով պարզել բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայիս տնտեսական մրցակցության միջավայրին առնչվող ընկալումը և խնդիրները: