Home Library

Library

4 books found matching your search.


Civil Society Experts Assessment of Progress Report Armenia "Implementation of the European Neighborhood Policy in 2007"

Author: H. Ghukasyan, A. Kostanyan, B. Navasardyan, A. Ishkhanyan, A. Tevanyan, S. Ayvazyan, L. Minasyan, M. Aghajanyan, T. Melikyan
Publisher: "Partnership for Open Society" Initiative
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

European Neighborhood Policy and Armenia's Reform Agenda

Author: H. Ghukasyan, A. Kostanyan, B. Navasardyan, A. Ishkhanyan, A. Tevanyan, S. Ayvazyan, L. Minasyan, M. Aghajanyan, T. Melikyan
Publisher: "Partnership for Open Society" Initiative
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

European Neighborhood Policy: Monitoring Armenia's Anti-corruption Commitments

Publisher: TIAC
Year: 2010
Field(s): TIAC publications on all topics
Type: book
The book is available.

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների մոնիթորինգ

Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2010
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.