Home Library

Library

25 books found matching your search.


Ամուլսարի ծրագրի ֆինանսավորումը Amulsar Project Financing

Publisher: «Գեոթիմ» ՓԲԸ / «Լիդիան ինթերնեշնլ» լիմիթեդ "Geoteam" CJSC / "Lydian International" Limited
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Համայքի բյուջե մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը (Երևան քաղաքի օրինակով). Երևան քաղաքի 2010 և 2011 թթ. Բյուջեների մոնիթորինգի արդյունքները Methodology of Community Budget Monitoring (Yerevan Case): Results of

Author: Վ. Մովսիսյան, Վ. Շահբազյան V. Movsisyan, V. Shahbazyan
Publisher: «Համայքների ֆինանսների միավորում» ՀԿ "Communities Finance Officers Association" NGO
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 3 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 3

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 4 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 4

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում Local Self-Government in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ) Գիրք 5 Local Self-Government in the RA (2011) Book 5

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Էկոնոմիկա և իրավունք» ամսագիր # 1

Author: Ա. Հախվերդյան (գլխ. Խմբ.)
Publisher: «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկատվական հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդեսի հատուկ թողարկում # 4, սեպտեմբեր 2001՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը

Publisher: ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Անհատական հաշիվների գրանցման կարգը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում. ուղեցույց: թողարկում II

Publisher: «Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն» (ԿՀԻԿ) հիմնադրամ
Year: 2013
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Առողջապահության Պարզեցված Բյուջե

Publisher: «Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ
Year: 2014
Type: book
The book is available.