Home Library

Library

62 books found matching your search.


«Հայաստան և Թուրքիա՝ տարածաշրջանային շահեր Եվրոպական ինտեգրման գործընթացների լույսի ներքո» Միջազգային կոնֆերանս "Armenia and Turkey: Regional Interests in Light of European Integration Processes" International Conference

Author: Ս. Գրիգորյան (խմբ.) S. Grigoryan (ed.)
Publisher: «Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն» ՀԿ "Analytical Center of Globalization and Regional " NGO
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

«Հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքականության ձևավորման գործընթացում» համաժողով, 13-15 Ապրիլ, 2007, Երևան, Հայաստան "The Role of NGOs in the Public Policy Process" Conference, 13-15 April, 2007, Yerevan, Armenia

Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության» ծրագիր Counterpart International, Armenia, Civic Advocacy Support Program
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Բյուրոկրատիայի տեսություն

Author: Ա. Ալեքսանյան
Publisher: ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության ամբիոն
Year: 2008
Field(s): Politics and governance
Type: book
The book is available.

Հայաստան բնապահպանական կազմակերպությունների ազդեցությունը քաղաքականության փոփոխության վրա. վերլուծություն Impact of Environmental Organizations on Policy Change in Armenia: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Մեկ տարի անց. Համեմատական փոփոխությունների հոգեբանությունը Հայաստանում և ԱՄՆ-ում One Year Later: The Psychology of Comparative Change in Armenia and the US

Author: Ս. Բարսեղյան, Ա. Ղազարյան, Ռ. Կիրակոսյան S. Barseghyan, A. Ghazaryan, R. Kirakosyan
Publisher: Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն The Armenian Center for National and International Studies
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում. Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներ Local Self-Government reforms in Armenia: Policy Opinions and Recommendations

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում Local Self-Government in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Արդարություն» մատենաշար - թիվ 5. ՀՅԴ գործիչները պատասխանում են ժողովրդի հարցերին

Publisher: Հայ հեղափոխական դաշնակցության (ՀՅԴ) բյուրո
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 2-4 (40-42). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Վ. Իշխանյան, Լ. Մանուկյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 4 (34). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Վ. Գրիգորյան (eds.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.