Home Library

Library

61 books found matching your search.


ՀՄՀ - Հայաստանի գնումների մոնիտորինգի հաշվետվություն - 2007

Author: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Publisher: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Year: 2007
The book is available.

Նոր Տեխնոլոգիաները ի Շահ Մարդկային Զարգացման

Author: Գարեգին Չուքասզյան
Publisher: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ հիմնադրամ
Year: 2011
The book is available.

Պետական մարմինների գործունեության թափանցիկություն և տեղեկատվության մատչելիություն

Publisher: ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ
Year: 2004
The book is available.

«Դու տեղյակ լինու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 24, Մարտ 2009 "You Have a Rights to Know" Bulletin N24, March 2009

Author: խմբագիր՝ Շ. Դոյդոյան Editor: Sh. Doydoyan
Publisher: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն Freedom o Information Center of Armenia
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

«Դու տեղյակ լինու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 29, Հուլիս 2010 "You Have the Right to Know" Bulletin N 29, July 2010

Author: Շ. Դոյդոյան (խմբ.)
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղեկատվության Ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. մոնիտորինգ - 2011 Freedom of Information in the RA: Monitoring outcomes - 2011

Author: Լ.. Մ. Դոյդոյան, Գ. Ղ. Հայրապետյան L.. M. Doydoyan, G. Gh. Hayrapetyan
Publisher: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, Երևան Freedom of Information Center of Armenia
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղեկատվություն ստանալու իրավունք. Դատական գործերի ժողովածու 2007-2010: Գիրք II Access to Information Right: Collection of Court Cases 2007-2010. Volume II

Author: Շ. Դոյդոյան, Գ. Ղ. Հայրապետյան Sh. Doydoyan, G. Gh. Hayrapetyan
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ Freedom o Information Center of Armenia NGO
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 13, հուլիս 2005

Author: Շ. Դոյդոյան, Ա. Մարտիրոսյան
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 15, դեկտեմբեր 2005

Author: Շ. Դոյդոյան, Ա. Մարտիրոսյան
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 2, դեկտեմբեր 2001

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
The book is available.