Home Library

Library

1 books found matching your search.


Տեղական և տարածքային ընտրված ներկայացուցիչների քաղաքական բարեվարքության վերաբերյալ վարքագծի եվրոպական կանոնագիրք

Author: Եվրոպայի խորհրդի Տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրես
Publisher: Եվրոպայի խորհուրդ
Year: 2016
Type: book
The book is available.